Maya week 1

לילה בחדר לידה 

הנוף מחדר הלידה - השתקפות של הזריחה                                                                         

לאחר קבלת האפידורל                                                                            

אחרי... - מאיה יצאה לאויר העולם                                                                       

עם אמא ואבא המאושרים                                                                          

עם 'בנות הדודות' שבאו לבקר למחרת                                                                        

מתכוננים ליציאה מבית החולים                                                                           

הגענו הביתה                                                                                     

 

maya@its202.com

Home